Mesafeli Satış Sözleşmesi

Centa AVM - Alışveriş - centaavm.com ile Müşteri arasındaki Sanal Ortamda Mesafeli Satış Sözleşmesi'dir.

Madde - 1

bu sözleşmenin konusu, satıcının, alıcıya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanunun; Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır.

Madde - 2 SATICI BİLGİLERİ

Centa AVM - Alışveriş - centaavm.com (Bundan sonra centaavm.com veya SATICI olarak anılacaktır)
Siteler Mah. İzmit Karayolu üzeri No:193 Çiftlikköy/Yalova

Madde - 3 ALICI BILGILERI

Mal/Ürün veya Hizmetin; Türü, Miktarı, Marka/Modeli, Rengi, Adedi, Satış Bedeli ve Ödeme Sekli, aşağıda belirtildiği gibi olup, bu vaatler ../ ../.. tarihine kadar geçerlidir.
Mal / Ürün/Hizmet Türü:
Marka/Model/Renk:
Adedi:
Satış Fiyatı (KDV dâhil) :
Kargo Ücreti:
Ödeme Şekli ve Planı:
Teslimat Adresi:
Teslim Edilecek Kişi:
Fatura Adresi:


Madde - 5 GENEL HÜKÜMLER

5.1 - ALICI, Madde 4'de belirtilen sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgilendirmeyi okuyup bilgi sahibi olduğunu ve işbu sözleşme akdedilmeden önce gerekli teyidi verdiğini kabul ve beyan eder.
5.2 - Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI' nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI 'ya veya gösterdiği adresteki kişi veya kuruluşa teslim edilir. Ürünün teslimi hususunda 4. maddede yazan kargo ücreti ALICI tarafından ödenir.
5.3 - SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile birlikte teslim edilmesinden sorumludur.
5.4 - Sözleşme konusu ürünün TÜKETİCİ'ye veya bildirdiği kişiye teslimatı için, işbu sözleşmenin ve ön bilgilendirme belgesinin TÜKETİCİ veya bildirdiği kişi tarafından imzalanmış ve satış bedelinin TÜKETİCİ tarafından ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
5.5 - SATICI mücbir sebepler nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICIYA bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI, söz konusu siparişinin iptal edilmesini ve/veya sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin, engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir.


Madde - 6 CAYMA HAKKI:

TÜKETİCİ 'nin, hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı teslim aldığı veya malın gösterdiği adresteki 3. kişi/kuruluşa teslim edildiği tarihten itibaren yedi (7) gün içerisinde malı reddederek/iade ederek sözleşmeden cayma hakkı vardır.Cayma hakkının kullanılabilmesi için bu süre içinde SATICI' ya bu hakkın kullanıldığının faks veya elektronik posta veya iadeli taahhütlü mektup ile bildirimde bulunulması gereklidir.Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI 'ya teslim edilen ürünün SATICI'ya gönderildiğine dair kargo teslim tutanağı örneği ile satış faturası aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 7 (yedi) gün içinde ürün bedelinin ALICI 'nın banka hesabına veya kredi kartı hesabına iade edilmesi için SATICI ilgili banka nezdinde derhal girişimde bulunur. Ürün bedelinin iadesinde banka tarafındaki aksaklıklardan dolayı SATICI sorumlu tutulamaz. Satış faturasının aslının gönderilmemesi durumunda TÜKETİCİ, SATICI tarafından kendisine gönderilecek olan taahhütnameyi imzalayacağını ve SATICI'ya göndereceğini kabul beyan ve taahhüt eder. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli SATICI 'ya aittir. Ayrıca, niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler, tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler için cayma hakkı kullanılamaz. Her türlü yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler, bilgisayar ve kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit v.b) ve her türlü kozmetik ürünlerinde cayma hakkının kullanılması, ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış olması şartına bağlıdır.


Madde - 7 YETKILI MAHKEME

İş bu sözleşme ile ilgili çıkacak ihtilaflarda her yıl Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından Aralık ayı içerisinde ilan edilen değere kadar alıcı veya satıcının yerleşim yerindeki Kaymakamlık bünyesinde bulunan Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri, söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise Tüketici Mahkemeleri yetkilidir

İade ve Değişim Şartları

- centaavm.com den satın almış olduğunuz ürün/ürünleri ondört (14) işgünü içerisinde değişim yapabilirsiniz.

- Sipariş edilen ürünlerin gönderimi hazır stoktan yapılmamaktadır. Sipariş edilen ürünlerin materyalleri tarafımızca temin edilerek, tüm ürünler kişiye özel olarak üretim yapılmaktadır. İşbu sebepten dolayı firmamız zarara uğramamak adına, gelen iade taleplerini ürünle alakalı geçerli bir sebep olmadığı sürece kabul etmeme hakkını gizli tutar.

- Ürün değişimi veya iadesi için değişim/iade formunu linke tıklayarak eksiksiz bir şekilde doldurmanız gerekmektedir

- Orijinal kutusu veya ambalajı bozulmuş, hasar görmüş veya tekrar satılmasını engelleyecek şekilde kullanılamaz hale gelmiş ürünlerin iadesi kesinlikle kabul edilmemektedir.

- İade etmek istediğiniz ürünü centaavm.com nin anlaşmalı olduğu Aras Kargo firması kanalıyla göndermeniz gerekmektedir.

- Websitemizden online olarak alışveriş yapan tüm müşterilerimiz bu şartları okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Kutulu Ürünler:

- Ürünlerin kutusu, orijinal ambalajı hasarsız ve eksiksiz olmalıdır. İade edilecek orijinal ürün kutularının üzerine kesinlikle kargo firmalarının bantları vs. yapıştırılmamalıdır. Bu şekilde gelen ürünler iade alınmamakta olup, adresinize teslim olarak geri gönderilecektir.

Centa AVM İşbu Koşulları Değiştirme Hakkını Gizli Tutar

BAŞVURU FORMU

Kişisel verisi işlenen gerçek kişiler, CENTA GIDA İNŞ. OTO. VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’ine (Kısaca "Şirket") Türkçe dilinde başvuru hakkına sahiptir. Başvuru sahibi olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (Kısaca "KVK") 11 inci maddesinde belirtilen hakları kapsamında; kişisel verilerinin işlenmesi ve haklarınız ile Veri Sorumlusu'nun sorumlulukları için yerine getirilmesi gereken konularda taleplerinizi yazılı olarak veya elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da kendinizin Şirket'e daha önce bildirdiği ve Şirket'in sistemine kayıtlı olan olası elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla aşağıdaki verileri içerecek şekilde şikayet ve bilgilendirme başvurusunda bulunabilirsiniz:

A. Başvuru Sahibine İlişkin Bilgiler

Ad ve Soyadı:

T.C. Kimlik Numarası/Pasaport - Kimlik Numarası (Yabancı ise):

Telefon Numarası:

Faks Numarası:

E - Posta:

Adres:

B. Kişisel Veri Grubu
 • Şirket çalışanı
 • İş başvurusunda bulunan (Çalışan Adayı)
 • Müşteri
 • Ziyaretçi
 • Şirket çalışanı olup, işten ayrılan
 • Pay sahibi
 • Alt işveren çalışanı
 • Başka kuruluş/kurum çalışanı
 • Diğerleri

C. KVK'nın 11 inci Maddesinde Öngörülen Kendinizle İlgili Hakları İçeren Talep Konusu
Başvuru Sahibi

Adı ve Soyadı:

Başvuru Tarihi:

İmza:

AYDINLATMA METNİ

Web sitemize kişisel verilerinizi ilettiğinizde ve "Aldım, kabul ettim" karesini tıkladığınızda, bunların işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak Veri Sorumlusu tarafından işlenmesine ve üçüncü kişilere aktarılmasıyla ilgili Veri Sorumsu tarafından yerine getirilmesi gereken aydınlatma yükümlülüğü kapsamında uyulacak hususlar, aşağıda yer almaktadır:

Sayın ilgili;
I. CENTA GIDA İNŞ. OTO. VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

(Kısaca "Veri sorumlusu") olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (Kısaca "KVK") 10 uncu maddesi uyarınca, kişisel verilerinizin işlenmesi ve haklarınız ile Veri Sorumlusu'nun sorumlulukları için yerine getirilmesi gereken aydınlatma yükümlülüğü kapsamında, aşağıdaki konularda bilgilendirmede bulunmaktayız:

1. Veri Sorumlusu :

CENTA GIDA İNŞ. OTO. VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Veri Sorumlusu İletişim Bilgileri:

Siteler Mah. İzmit Karayolu Üzeri No: 193 Çiftlikköy / YALOVA TEL: 0226 359 12 77

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

ŞİRKET tarafından, web sitesi ziyaretçilerinden (müşteriler, potansiyel müşteri adayları); kimlik bilgisi, iletişim bilgisi, mesleki deneyim bilgisi, cinsiyet bilgisi, müşteri bilgisi, müşteri işlem bilgisi, işlem güvenliği bilgisi, hukuki işlem ve ile pazarlama satış bilgisi, mali işlem verisi (kredi kartı, banka bilgisi vb) gibi kategorilerde kişisel veri toplanabilmektedir. Toplanan kişisel verileriniz;

- ŞİRKET ürün ve hizmetlerinin sizlere sunulabilmesi, sizlere karşı olan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, kayıt ve belgelerin düzenlenebilmesi, yasal mevzuatın öngördüğü yükümlülüklere uymak, - Hizmet ve ürünlerin kalitesinin artırılmasına yönelik yapılacak olan satış ve pazarlama faaliyetleri için yapılacak size özel reklam, kampanya, avantajlar ve diğer faydaları sunmak,
- Bilgi işlem gereksinimleri, sistemsel yapısı, alınan bilgi işlem destek hizmetlerinin gerekliliği, bu hizmet ve ürünlere ilişkin olarak sizlere gerekli bilgilerin aktarılması amacıyla sizlerle iletişim kurmak,
- Satış ve pazarlama faaliyetleri için yapılacak trafik ölçümleme, istatistiki analizler, Segmentasyon/profilleme ve CRM çalışmalarını yürütmek,
- Müşteri memnuniyetinin ölçümlenmesi ve artırılması, şikâyet yönetimi, yeni hizmet ve ürünler ile ilgili görüş ve önerilerinizi almak, sorun-hata ve şikayet bildirimlerinizi almak, ürün ve hizmetlere, şikayet ve taleplerinize yönelik tarafınıza bilgi vermek,
- Online satış ile ilgili üyeliğinizi yönetmek, siparişlerinizi almak, ödeme işlemlerinizi gerçekleştirmek, ürün gönderimini sağlamak, ilginizi çekebilecek ürün ve hizmetleri önermek, online davranışsal reklamcılık ve pazarlama, müşteri portföy yönetimi, hizmet kalitesinin ölçülmesi ve geliştirilmesi, iletişim, optimizasyon, denetim, promosyon, analiz, ilgi alanları belirleme, skorlama, profilleme, pazarlama, satış, reklam,
- Karşılaştırmalı ürün ve/veya hizmet teklifi, modelleme, mevcut veya yeni ürün çalışmaları ve/veya geliştirmeleri, kişisel verilerinizi ŞİRKET’e açıklamanıza konu olan ŞİRKET satış sözleşmesinde yazılı olan işleri düzenleyen kanun ve ilgili mevzuat kapsamında sizlere sunulacak her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak,
- Resmî kurumlarca öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak, sözleşmelerin gerekliliklerini yerine getirmek ve bu hizmetlerden faydalanılmasına ilişkin olarak ŞİRKET’in tabi olduğu yasal yükümlülükleri ifa etmek,
- ŞİRKET’in ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amacı doğrultusunda; ŞİRKET tarafından yürütülen finans operasyonları, iletişim, pazar araştırması ve sosyal sorumluluk aktiviteleri, satın alma operasyonları (talep, teklif, değerlendirme, sipariş, bütçelendirme, sözleşme), şirket içi sistem ve uygulama yönetimi operasyonları, hukuki operasyonları yönetmek
- Resmi makamlardan veya sizlerden gelen talepleri incelemek, değerlendirmek ve yanıtlamak,
amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir ve yasal süreler boyunca saklanabilecektir.

3. Kişisel verilerin aktarılacağı gerçek ve tüzel kişi kategorisi ve hangi amaçla aktarılabileceği:

Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere;
- Şirketler topluluğu kapsamındaki hakim şirket ve bağlı şirketler,
- Şirket Müdürler Kurulu üyeleri,
- Şirket'in; insan kaynakları, mali işler (muhasebe), genel müdürlük, pazarlama, iç satın alma, araştırma ve geliştirme, işletmeler, şubeler(marketler), bilgi işlem birimlerinde yönetim ve/veya temsil yetkisine sahip çalışanları.
- Şirket iştirakleri.
- İşbirliği içinde olunan kurumlar ve kuruluşlar ile çalışanları (Tedarikçi, iş yaptırılan kişiler - iş sahipleri), satıcılar ve alıcılar, kamu kurum ve kuruluşları, denetim ve gözetim kurum ve kuruluşları, gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişileri.
- Şirket pay sahipleri.
- Kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları, idari merciler ve yasal mercilere,
- Ürün/hizmet karşılaştırma, analiz, değerlendirme, reklam ve yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesinde hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız gerçek veya tüzel kişilere, program ortağı kurum ve kuruluşlara, müşterilerimize gönderdiğimiz iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğumuz kurumlara, online mağazamızdan verilen siparişlerin size teslimini gerçekleştiren ulaştırma şirketlerine 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.


4. Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi
A. Kişisel veri toplama yöntemi

Veri sorumlusu, kişisel verileri web sitesi, mobil uygulama ve sosyal mecralar üzerinden , otomatik yollarla, yazılı olmak suretiyle elektronik ortamlarda veri toplamaktadır.

B. Kişisel veri toplamanın hukuki sebebi

ŞİRKET tarafından yasal mevzuat çerçevesinde yukarıda belirtilen amaçlarla ve KVK m.5 ve 6 hükümlerinde belirtilen işleme şartlarına istinaden, " Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.", veri sorumlusunun meşru menfaati, sözleşmenin ifası, hakkın kurulması, korunması ve tesisi, ilgili kanunlarda ön görülmesi sebeplerinin varlığıyla sınırlı olarak ve sizin temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermeyecek şekilde toplanmaktadır.

5. Aydınlatma yükümlülüğünün kapsamı

Veri Sorumlusu'na başvurarak, kendinizle ilgili, aşağıda belirtilen haklara sahip bulunmaktasınız:

 1. Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği,
 2. Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,
 3. Kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,
 4. Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi,
 5. Aşağıda sayılan diğer haklar;
  1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. Kişisel verilerin işlenme amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. KVK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme (KVK m.7, 11),
 7. Üstte belirtilen (v) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

II. Veri sorumlusuna başvuru

Yukarıda (I) Nolu bölümde belirtilen haklar kapsamındaki taleplerinizi, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da tarafınızdan Veri Sorumlusu'na daha önce bildirilen ve Veri Sorumlusu sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini (kvkk@centaavm.com) kullanmak suretiyle veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla Veri Sorumlusu'na iletebilirsiniz. Başvurunuzda aşağıda belirtilen bilgilerin bilgi ve belgelerin bulunması zorunludur;

 1. Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,
 2. Türkiye Cumhuriyeti (Kısaca "T.C.") T.C. vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
 3. Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
 4. Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,
 5. Talep konusu.

Başvurunu konusuna ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenmelidir. Başvuru Formuna web sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz. (www.centaavm.com) Yazılı başvuruda, Veri Sorumlusu'na veya temsilcisine evrakın tebliğ edildiği tarih, başvuru tarihidir. Diğer yöntemlerle yapılan başvurularda; başvurunun Veri Sorumlusu'na ulaştığı tarih, başvuru tarihi olarak kabul edilir. Bilgilerinizi ve gereği için rica olunur.

CENTA GIDA İNŞ. OTO. VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AÇIK RIZA METNİ

Web sitemize ve mobil uygulamamız ile sosyal mecralardaki sitelerimize, kişisel verilerinizi ilettiğinizde ve "onay" karesini tıkladığınızda, bunların işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak Veri Sorumlusu tarafından işlenmesine ve üçüncü kişilere aktarılmasına açık rızanızın bulunduğu kabul edilecektir. Bununla ilgili Veri Sorumsu tarafından yerine getirilmesi gereken aydınlatma yükümlülüğü kapsamında uyulacak hususlar ve onay vereceğiz hususlar aşağıda yer almaktadır:

Sayın ilgili
 1. CENTA GIDA İNŞ. OTO. VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (Kısaca "Veri sorumlusu") olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (Kısaca "KVK") 10 uncu maddesi uyarınca, kişisel verilerinizin işlenmesi ve haklarınız ile Veri Sorumlusu'nun sorumlulukları için yerine getirilmesi gereken aydınlatma yükümlülüğü kapsamında, aşağıdaki konularda açık rızanızın alınması için bilgilendirmede bulunmaktayız:

1. Veri Sorumlusu

CENTA GIDA İNŞ. OTO. VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Veri Sorumlusu İletişim Bilgileri:

Siteler Mah. İzmit Karayolu Üzeri No: 193 Çiftlikköy / YALOVA TEL: 0226 359 12 77

2. Açık Rıza Bildirimi

Önceden kabul ettiğiniz Aydınlatma Metninde; kişisel verilerin işlenme amacı, kişisel verilerin aktarılacağı gerçek ve tüzel kişi kategorisi ile hangi amaçla aktarılabileceği hususlarında aydınlatılmış bulunmaktasınız. Kişisel verilerinizin aşağıdaki amaçlarla, yurt içi ve gerektiğinde yurt dışına aktarılmasına açık rızanızın olduğunu kabul etmektesiniz: ŞİRKET tarafından, web sitesi ziyaretçilerinden (müşteriler, potansiyel müşteri adayları); kimlik bilgisi, iletişim bilgisi, mesleki deneyim bilgisi, cinsiyet bilgisi, müşteri bilgisi, müşteri işlem bilgisi, işlem güvenliği bilgisi, hukuki işlem ve ile pazarlama satış bilgisi, mali işlem verisi (kredi kartı, banka bilgisi vb) gibi kategorilerde kişisel veri toplanabilmektedir. Toplanan kişisel verileriniz;

- ŞİRKET ürün ve hizmetlerinin sizlere sunulabilmesi, sizlere karşı olan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, kayıt ve belgelerin düzenlenebilmesi, yasal mevzuatın öngördüğü yükümlülüklere uymak,
- Hizmet ve ürünlerin kalitesinin artırılmasına yönelik yapılacak olan satış ve pazarlama faaliyetleri için yapılacak size özel reklam, kampanya, avantajlar ve diğer faydaları sunmak,
- Bilgi işlem gereksinimleri, sistemsel yapısı, alınan bilgi işlem destek hizmetlerinin gerekliliği, bu hizmet ve ürünlere ilişkin olarak sizlere gerekli bilgilerin aktarılması amacıyla sizlerle iletişim kurmak,
- Satış ve pazarlama faaliyetleri için yapılacak trafik ölçümleme, istatistiki analizler, Segmentasyon/profilleme ve CRM çalışmalarını yürütmek,
- Müşteri memnuniyetinin ölçümlenmesi ve artırılması, şikâyet yönetimi, yeni hizmet ve ürünler ile ilgili görüş ve önerilerinizi almak, sorun-hata ve şikayet bildirimlerinizi almak, ürün ve hizmetlere, şikayet ve taleplerinize yönelik tarafınıza bilgi vermek,
- Online satış ile ilgili üyeliğinizi yönetmek, siparişlerinizi almak, ödeme işlemlerinizi gerçekleştirmek, ürün gönderimini sağlamak, ilginizi çekebilecek ürün ve hizmetleri önermek, online davranışsal reklamcılık ve pazarlama, müşteri portföy yönetimi, hizmet kalitesinin ölçülmesi ve geliştirilmesi, iletişim, optimizasyon, denetim, promosyon, analiz, ilgi alanları belirleme, skorlama, profilleme, pazarlama, satış, reklam,
- Karşılaştırmalı ürün ve/veya hizmet teklifi, modelleme, mevcut veya yeni ürün çalışmaları ve/veya geliştirmeleri, kişisel verilerinizi ŞİRKET’e açıklamanıza konu olan ŞİRKET satış sözleşmesinde yazılı olan işleri düzenleyen kanun ve ilgili mevzuat kapsamında sizlere sunulacak her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak,
- Resmî kurumlarca öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak, sözleşmelerin gerekliliklerini yerine getirmek ve bu hizmetlerden faydalanılmasına ilişkin olarak ŞİRKET’in tabi olduğu yasal yükümlülükleri ifa etmek,
- ŞİRKET’in ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amacı doğrultusunda; ŞİRKET tarafından yürütülen finans operasyonları, iletişim, pazar araştırması ve sosyal sorumluluk aktiviteleri, satın alma operasyonları (talep, teklif, değerlendirme, sipariş, bütçelendirme, sözleşme), şirket içi sistem ve uygulama yönetimi operasyonları, hukuki operasyonları yönetmek
- Resmi makamlardan veya sizlerden gelen talepleri incelemek, değerlendirmek ve yanıtlamak,
amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir ve yasal süreler boyunca saklanabilecektir.

Kişisel verilerimin/özel nitelikli kişisel verilerimin yukarıda belirtilen ve tarafımca onaylanmış bulunan aydınlatma metninde belirtilen amaçlar dahilinde Şirket tarafından işlenmesine, saklanmasına ve Şirket’in iştirakleri, tedarikçileri ve bağlı ortaklıkları ile yetkili kurum ve kuruluşlara ve yine aydınlatma metninde tahdidi olarak belirtilmiş kişi ve kurumlara aktarılmasına özgür irademle açık bir şekilde rızamı verdiğimi, onaylıyorum.

Centa AVM centaavm.com sitesini kullanan tüm kullanıcıların gizliliğini korur ve buna saygı gösterir. Buna bağlı olarak, sizinle ilgili bilgi içeren herhangi birşey, bu gizlilik politikasında açıklandığı gibi, sizin izniniz olmadan ya da yasal bir yaptırım olmadığı sürece üçüncü şahıslarla paylaşmayacaktır.

centaavm.com gizlilik politikası neleri kapsar?

. Bu gizlilik politikası centaavm.com URL'si ile başlayan tüm sitelerde geçerlidir.

Herhangi bir sitede centaavm.com logosunu görmeniz bu güvenlik kurallarının o sitede geçerli olduğu anlamına gelmez. URL'yi kontrol etmeniz ve gerçekten centaavm.com a ait bir sayfa olduğundan emin olmanız gerekir. Zira logomuzu izinsiz ve kötü niyetle kullanmak isteyen kişiler olabilir. Böyle durumlarda lütfen bizimle iletişim kurarak durumu bildiriniz.

centaavm.com ye verdiğiniz bilgiler (üyelik bilgileri, email, fatura adresi, teslimat adresi vs.) yasal yaptırım gerektiren durumlar dışında üçüncü kişiler ile paylaşılmaz,

centaavm.com de bir ürün satın alırken kullandığınız kredi kartı bilgileriniz, herhangi bir sayfada girilen bütün bilgiler, tarayacınızın(Browser) alt kısmında küçük anahtar ile simgelenen güvenlik ağı ile şifrelenerek sistemlerimize aktarılmakta ve bu sayede dışarıdan bu bilgilerin alınması, okunması ya da kullanılması mümkün olmamaktadır. Şifrelenerek sistemlerimize aktarılan bu bilgiler arasında yer alan kredi kartı numarası, son kullanma tarihi, kart tipi ve CVV2 güvenlik numarası kesinlikle şirket personeli tarafından görülememektedir. Ayrıca bu kredi kart numaraları centaavm.com tarafından saklanmamaktadır.

centaavm.com hangi kişisel bilgilerinizi saklar?

Sitemizi ziyaret için herhangi bir kişisel bilginizi bize vermek zorunda değilsiniz. Ama siteden alışveriş yapabilmek için üye olmanız veya anonim olarak alışveriş yapabilmek için bazı kişisel bilgilerinizi vermeniz gerekmektedir.

centaavm.com kullanıcıların kişisel bilgilerini üç temel amaç için saklar: belirli hizmetlerde isteklerinizi yerine getirmek, karşınıza gelecek olan sitede isteğinize göre içerik sağlamak, dilediğiniz ürünlerden ve hizmetlerden haberdar edilmenizi sağlamak.

Kişisel bilgilerin güvenliği:

centaavm.com vermiş olduğunuz tüm kişisel kimlik bilgilerinizi gizli tutar. Ancak yaptığınız alışverişlerde ürünü satın aldığınızda, ürünü teslim edebilmek için adınızı ve adresinizi bildirmeniz zorundadır. Bu iki bilgi ürünün size ulaşması aşamasında lojistik firmasına verilir. Kredi Kartı bilgileriniz sadece bankaya onay için gelir.

centaavm.com hakkınızdaki kişisel bilgileri ancak, mahkeme kararı gibi bir yasal yaptırım sonucu yetkili kurumlara vererek üçüncü şahıslarla paylaşır.

Site Güvenliği

centaavm.com internet üzerinden alışverişin yaygınlaşmasını amaçlamaktadır. Bu amacın gerçekleşmesinin önündeki en önemli engellerinden biri zamanında tedarik bir diğeri ise internet kullanıcılarının web sitelerinden yapılan alışverişi güvenli bulmamasıdır. Biz bu güveni tesis etmek için, bütün e-ticaret sitelerinde olduğu gibi, sitemizden gerçekleştireceğiniz siparişlerin güvenli sayfalardan yapılmasını sağlıyoruz. Genelde centaavm.com üyeleri Tüzel yapıda firmalar olduğundan firmaya ait kredi kartları ve ödeme hesapları sistemimize tanımlanmak kaydı ile işlem yapılmaktadır.Bütün sipariş aşamaları tamamen 256 bit SSL güvenliği altındaki sayfalardan gerçekleştirilmektedir. Sipariş aşamalarına geçtiğinizde adres bölümünün "https://" ile başladığını göreceksiniz. Bu yaptığınız işlemin tamamen güvenli bir ortamda gerçekleştirildiğini gösterir. Üçüncü kişiler kredi kartı bilgilerinize ulaşamaz.

Sanal POS'larımızdan geçecek olan kredi kartı bilgileriniz SSL denilen 256 bit kodlama yöntemiyle şifrelenmektedir. Bu yazılım, uluslararası güvence altındadır.

3D Secure Nedir ?

İnternet üzerindeki alışverişlerin güvenliğinin arttırılması amacıyla Visa ve Mastercard tarafından geliştirilen bu sistemde, herhangi bir ödeme işlemi sırasında kartınızın sahibi olan bankanın web sitesine yönlendirilerek Kredi Kartınıza ait şifre ile onaylama işlemi gerçekleştirilmektedir. Böylelikle kart numaranız başkaları tarafından biliniyor olsa bile şifrenizi sadece siz bildiğiniz için elektronik güvenliğinizi sağlamış oluyorsunuz.

Sistemin Visa kredi kartları kullanımı için hazırlanan uygulamasına "Verified By Visa", Mastercard kredi kartları kullanımı için hazırlanan uygulamasına ise "SecureCode" isimleri verilmektedir. Bu sistemi aktive etmek için bankanıza ayrıca bir ücret ödenmesi gerekmemektedir.

Verified by Visa ve MasterCard SecureCode logoları bulunan sanal işyerlerinden yapılan online alışverişler Visa ve MasterCard güvencesi altındadır.

3D Secure Neden Güvenlidir?

3D Secure sisteminde ,sanal ödeme işlemi gerçekleşirken,banka tarafından kart sahibine sadece kendisinin bildiği ödeme şifresi sorulmakta ve kart sahibinin kimliği doğrulanmaktadır.Yetkisiz kişilerin kartlarını internet ortamında kullanılmasını engellemektedir.

3D Secure Nasıl İşler?

Kart sahibi, kartını internet bankacılığı kanalıyla bankasına kaydettirir. Kartına bağlı bir şifre ve bir güvenlik soru - cevabı tanımlar. Kart sahibi, sisteme uyumlu sanal işyerinde alışverişini yapar ve ödeme bölümüne geçer. Kart sahibinin karşısına, bankası tarafından, işlem şifresini ve kişisel güvenlik mesajını soran bir pop-up ekran açılır. Kart sahibi şifresini girerek işleme devam eder. Şifre, banka tarafından doğrulanınca işlem tamamlanır.

Kredi kartı bilgileri kaydediliyor mu?

Sipariş aşamalarında kullandığınız kredi kartı bilgileriniz sunucularımızda tutulmamaktadır. Yapılan işlemin mağazalardan yaptığınız işlemle arasında hiçbir fark yoktur. Biz kart numaranızın sadece ilk 4 ve son 4 rakamını görürüz. Bu kayıtlar da bize bankamız tarafından sağlanmaktadır.